שאלות ותשובות

רושמת כדי לראות אם יש הבדל ??

נראה שיש הבדל 

בדיקה כדי לראות הבדל ?

יש הבדל